PRO ZMĚNU / FOR CHANGE  Pomůžu Vám a Vaší firmě najít nejschůdnější cestu k realizaci žádoucích změn.

Čas

15:00 – 16:00 hodin, 17:00 – 18:00 hodin

Téma

Peníze, láska, čas a bohatství

O čem si budeme povídat

Peníze, láska, čas a bohatství = 4 slova, 4 pojmy, 4 životní kvality, které jsou pro nás důležité, ale které jakoby si někdy vzájemně stály s cestě.
Smyslem mentoringu bude vyvolat diskuzi, poukázat na podstatu a vzájemné souvislosti uvedených hodnot, nabídnout tipy a možnosti jak je skloubit dohromady a jak pro sebe najít tu správnou míru a své vlastní, individuální bohatství. Na pomoc si vezmeme starobylou japonskou koncepci IKIGAI, doplněnou o kvalitu času.

Ze života, aktuálně

V průběhu minulého roku jsem novým způsobem uchopila své podnikání. Vytvořila jsem nový název, mám nové webové stránky a na základě mých více než 27-mi letých zkušeností z firemního poradenství i praxe se mi podařilo vytvořit novou a velmi efektivní koncepci práce a naformulovat sérii prakticky zaměřených seminářů. V souvislosti s tím mi vedle firemního poradenství přibývá stále více individuálního klientů a klientek. V současné době se tedy nacházím v příjemné fázi, kdy se mi úspěšně rozjíždí nový způsob práce.

Proč považujete svou účast na EPD za důležitou?

Chci podpořit základní myšlenku EPD.  Pozoruji totiž, že i přes velké pokroky a rovnost práv, stále ještě v mnoha oblastech existují mezi muži a ženami zastaralé stereotypy chování. Častý je např. stereotyp prosazení se na úkor druhého, stereotyp striktního dělení rolí nebo stereotyp „soupeření kdo z koho“. Chtěla bych přispět k uvědomění, že jen soulad a vzájemná podpora může přinést nádherné synergie. Vždyť muž a žena se navzájem potřebují, doplňují se a i z energetického hlediska spolu vytváří jeden tvůrčí celek. Umenšování nebo potlačování jednoho, oslabuje oba a to je škoda.

Co pro Vás znamená „hojnost" a jak si ji udržujete?

Hojnost pro mne znamená – dostatek v celistvém slova smyslu. Tedy hojnost a dostatek materiální, finanční, hojnost v oblasti vztahů a přátelství, dostatek času na vše, co mám ráda, ale i hojnost zdraví. A tuto hojnost v širokém pojetí si udržuji „zdravou pestrostí“ = snažím se nic, co je pro mne důležité, nezanedbávat.

Jaká životní ztráta se nakonec ukázala jako zisk?

Genetická vada mé dcery – i přes velmi obtížné období a mnohé nelehké chvíle mne neskutečným způsobem obohatila a rozšířila nejen mé zkušenosti, ale i vnímání a nazíráni na svět.

Co ve vás vyvolává věta : Za peníze si můžeš koupit všechno?

Ne. Je mnoho věcí, které koupit nelze.

Co vás dělá v práci šťastnou?

Úžasné je pro mne poslední dobou pozorovat – aha-efekty u klientů. Sledovat jejich výraz, když se něco povede, když při společné práci na něco přijdou.

Kdybyste měla mimozemšťanovi vysvětlit, co znamenají pro Pozemšťana peníze, co byste řekla?

Je to důležitý prostředek směny, v kterém je ukryta hodnota našeho času a našich dovedností a díky kterému můžeme získat to, co potřebujeme a neumíme sami vyrobit či obstarat.