wFund.Academy, President & Founder

Prozraďte nám něco o sobě & proč jste přijal/a pozvání na konferenci?

Po 10 letech podporování vývoje podnikatelů a podnikatelek se v současné době soustředím především na svůj osobní vývoj jakožto novopečená maminka a tuto svoji novou roli si náramně užívám. Nicméně jsem nadále velmi aktivní v mé misi vybudovat silný a rozsáhlý female entepreneurship u nás a v Evropě. Cílím na podporu ženského podnikání.