předsedkyně správní rady nadace Krása pomoci, filantropka, Miss World 2006

Prozraďte nám něco o sobě & proč jste přijal/a pozvání na konferenci?

Taťána G. Brzobohatá je jediná světová vítězka Miss World z České republiky. Jedna z mála osobností, která se zaměřila na podporu seniorů. Tímto zaměřením je fenoménem své doby a mladé generace. Byla označena organizací World Network of Young Leaders and Entrepreneurs (WNYLE) za lídra mladé generace. Je předsedkyní správní rady Nadace Krása pomoci, která podporuje 10 let seniory. Její nadace stojí za projekty „Doma bez obav“ nebo „Stařešina do každé korporace“. Nadace Krása pomoci podpořila v celé ČR moderní sociální služby pro seniory částkou přesahující 30mil. Kč. Kromě práce v komerčním businessu, se dlouholetě věnuje poznávání a objevování tajemství cyklu života, přírody, astrologie, zdravého životního stylu a mentoringu. V současné době zastupuje český neziskový sektor v OSN a je ambasadorkou SDG’s (Cílů udržitelného rozvoje).

Protože ráda sdílím poznatky ze svého života a práce a ráda podporuju ženy a jejich aktivity. Věřím, že ženská síla,  pomůže změnit svět k lepšímu.

Co byste chtěli vzkázat účastníkům a účastnicím konference? Proč by měli přijít na konferenci?

Podobné akce jsou důležité pro posílení sebevědomí žen a pro inspiraci napříč věkem a spektrem.. Bude mi ctí, toho být součástí!

Co Vám pomáhá plnit si své cíle v oblasti peněz?

Filosofie, že peníze by neměli být jediný cíl… Zdravým přístupem k sobě, mohu mít zdravý přístup k penězům. Věřím, že život odměňuje ty, kteří život milují a mají chuť a odhodlání na sobě pracovat a záleží jim na světě kolem.